splitcitymagazine.com
113 gamle graffitiblader | SplitCity Magazine
En bruker på archive.org har digitalisert 113 gamle graffiti blader. Her finner du mange gamle internasjonale godbiter.