spkomandytowa.pl
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych. - Spółka komandytowa
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową spółki mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych. Czy takie postanowienie jest w ogóle potrzebne w umowie?