spesalvi.pl
Sztuka pisania – jak napisać esej?
Pora na trzeci odcinek mojego cyklu dla innych blogerów, który zatytułowałem: „Sztuka Pisania”. W pierwszym odcinku, będącym swoistym wprowadzeniem, pojawiły się rady ogólne dotyczące pisania. W odcinku drugim omówiłem krótką, skądinąd dość trudną, ale też i popularną, formę publicystyczną, jaką jest felieton. Dziś pora na kolejną formę tekstu, czyli na ...