spap.org.gr
Απόφαση για την πρόσληψη οκτώ (08) ατόμων εποχικού προσωπικού, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το 2019 και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση κινδύνων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα ως εξής: Έξι (06) ατόμων με ειδικότητα εργατών (ΥΕ16) και Δύο (02) ατόμων με ειδικότητα ΔΕ οδηγών.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006. Tις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». Την υπ’ αρ…