spap.org.gr
Ανακοίνωση για την πρόσληψη τριάντα (30) ατόμων εποχικού προσωπικού, ενόψει της θερινής περιόδου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το 2019 και συγκεκριμένα για άμεση συντήρηση, πυρασφάλεια και πυροπροστασία των χώρων ευθύνης του ΣΠΑΠ, με τρίμηνη σύμβαση και οκτάωρη απασχόληση ως η 09/2019 Απόφαση ∆.Σ ως εξής: Είκοσι Τεσσάρων (24) ατόμων με ειδικότητα εργατών (ΥΕ16) και Έξι (6) ατόμων με ειδικότητα ∆Ε οδηγών.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ Ταχ. ∆ιεύθυνση: Ηρ. Πολυτεχνείου 27, Ν. Πεντέλη, Τ.Κ 152 36 Τηλ. Κέντρο: 213-2038291 Fax: 210 6131461…