spangsorkester.com
lr FLASHBACK iaf
Yttrandefrihet @flashback En föreställning om Flashback och yttrandefrihet på internet för högstadie och gymnasium Spångs Orkester grottar ner sig i nätforumet Flashback där vi undersöker hur den totala yttrandefriheten som råder på internet påverkar oss som individer och samhället i stort. Föreställningen bygger på iscensatta trådar tagna