spanac.eu
Bine aţi revenit pe la noi, spuse matroana cu slugărnicie, zâmbindu-i
- Bună ziua, doamnă Agripina! - Bună ziua! Domnule maior Anghelescu, bine aţi revenit pe la noi, spuse matroana cu falsă slugărnicie, zâmbindu-i zeflemitor.