spalacze.com.pl
HMB
HMB reklamowany jest najczęściej jako środek zamieniający tłuszcz w mięśnie lub promujący tego typu zjawisko. Niestety nie jest to bilogicznie możliwe.