souleftea.se
Bro nr.2 - Hågestabron till Hågestaön
Hågestabron är varken särskilt stor eller äventyrlig men rent estetiskt är den trevlig att se på och framför allt så leder den över till Hågestaön.