sotunginluuta.fi
Kannustavan arvioinnin menetelmiä
Lukuvuoden 1516 aikana koottiin oppiaineittain kannustavan arvioinnin tapoja tai menetelmiä. Psykologia ja katsomusaineet Luotiin itsearviointilomake ryhmä- ja yksilötyöskentelylle Kahdenkeskinen k…