sotunginluuta.fi
Opiskelijat valtaan–Topic Master-menetelmä englannin opetuksessa
Arviointikulttuurin muutos haastaa myös opettajan muuttumaan. Lukio-opiskelijoiden tulisi yhä enemmän ottaa vastuuta oppimisestaan sekä osallistua kurssilla opetettavien asioiden ja käytettä…