sotunginluuta.fi
Tervetuloa
Sotungin lukiossa Vantaalla toteutetaan Opetushallituksen hanke, jossa kehitetään uuden syksyllä 2016 voimaan astuvan opetussuunnitelma mukaisia uusia työtapoja ja arviointikeinoja. Sähköiset yliop…