sotaygiadung.com
Hoạt động ngoại khoá tại các trường mầm non Bình Thạnh
Khi học tại trường mầm non quận Bình Thạnh, các hoạt động ngoại khóa dã ngoại cho các bé luôn được diễn ra thường xuyên như: