soszajadran.hr
U samo četiri dana poslano 3750 primjedbi građana! Hvala!
S.O.S. za Jadran zahvaljuje svima koji su s naše internetske stranice poslali komentare na Stratešku procjenu utjecaja na okoliš (SPUO) Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu. Hvala što ste dali svoj glas za Jadran! Činjenica da je u samo četiri dana na e-mail adrese Ministarstva gospodarstva, ...