sosyalkafa.net
Avrupa'da Dijital Fırsat Erasmus+ Stajı
Dijital Fırsat stajı girişimi, 2018 ve 2020 yılları arasında 6.000’e yakın öğrenciye ve yeni mezunlara sınır ötesi stajlar sağlayacaktır. Amaç, tüm disiplinlerden öğrencilere pazarın talep ettiği alanlarda dijital deneyime sahip olma fırsatı vermektir. Öğrenciler nasıl başvuru yapar? Öğrencile