sosyalkafa.net
İskoçya Terapisi
İnsan bazen güzel bir duyguyu anlatmak istediğinde sözleri yetmeyebiliyor, böyle durumlarda bazen bir müzik parçası seçebilir, hatta yeteneği varsa yapabilir de... ya da bazen çektiği bir fotoğrafla anlatır, bazen de resimleyerek.... Bazı yerler insanda çok fazla duyguyu bir arada uyandırıyor, ve sö