sosyalkafa.net
Yeni Medya Çalışmaları IV. Kongre Katılım Çağrısı  
Yeni Medya Çalışmaları IV. Kongre Katılım Çağrısı Soğuk Savaş sonrası küreselleşme söylemi refah ve barışın dünyaya egemen olacağı iddiasındaydı. Küreselleşme ile birlikte sınırlar ortadan kalkacak ve devletler arası siyasal anlaşmazlıklar önemlerini yitirecekti. Bu iyimser tabloda,