sosyalkafa.net
Cyberpunk nedir?
Cyberpunk, post-modern bilimkurgunun "yüksek teknoloji ve düşük yaşam standardı" odaklı alt türüdür. Kurgularında karanlık ve tümüyle mekanik, yakın gelecek bir dünyanın tasvirini işler. Sözcüğün kendisi, cybernetics(sibernetik) ve punk sözcüklerinin birleşiminden oluşmaktadır ve bilimin aşırı geliş