sosyalkafa.net
Mitoloji Üzerinden İnsanlığı Okumak/ IV. Mitoloji Günleri (19-20 Ağustos)
Her ne kadar dergi oluşumları kısa ömürlü oluyor veyahut popüler olana yöneliyor gibi gözükse de aralarında özgün işler üretmeye ya da üretilmiş yabancı dillerdeki metinleri Türkçeye kazandırmaya çalışan dergiler de mevcut. Bunlardan üçü aynı yayın grubunun farklı alanlara yoğunlaşan dergileri: Düşü