sosyalkafa.net
Yeni Medya Felsefesi: Yerliliği Yeniden Düşünmek
Bir önceki yazımızda, diyalektik işleyişi târihsel gelişimi ile birlikte yeni medya araçları ve dijital dünyâ üzerinden yeniden konumlandırma çabasına girişmiş, bu bağlamda kültürel üretim süreçlerinde bitmemişlik felsefesinin önünü açarak önceki dönemlerle günümüz arasında değisen birtakım toplumsa