sosyalkafa.net
Yeni Medya Felsefesi: Dijital Diyalektiğe Giriş
Diyalektik yöntem ile dijitalin yolunu kesiştirmeden önce, söze diyalektiğin tarihsel arka planı ile başlamak iki kavramın ilişiğinin kavranabilmesi adına daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Antik Yunan'da bu kavram sağlam ve doğru biçimde akıl yürütme sanatı anlamına geliyordu ve kısaca karşıtl