sosyalkafa.net
"Sosyal Medya ve Azınlıklar" araştırmasının sonuçları açıklanıyor
Sosyal Medya ve Azınlıklar, Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı'nın yürütmekte olduğu Sivil Toplum Diyaloğu programı altında bir AB projesi. Proje, Türkiye'de farklı inançlardan azınlıkların sosyal medya kullanımını ve sosyal medyanın toplumla entegrasyonda rolünü inceliyor. Bu do