sos-test-arena.se
Testdagar i Revinge
Den 2-3 oktober håller MSB testdagar i Revinge inom projektet ERIA (Early Responders Innovation Arena) i anslutning till den nationella Innovationsveckan 30 september-4 oktober. Fokus för testdagarna ligger på virtuell simulering. ERIAs mål är att möjliggöra att MSB:s utbildningsinfrastruktur i Revinge och Sandö används som ett verklighetslabb, för att testa och undersöka framtidens