sos-test-arena.se
Skadeplats 2019
Brandskyddsföreningen arrangerar konferensen Skadeplats tillsammans med Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Uppsala brandförsvar.