sos-test-arena.se
Projektets årsmöte
Projektets årliga sammankomst för styrgrupp, ledningsgrupp, referensgrupp och samtliga projektmedlemmar går av stapeln 26-27 september.