sos-test-arena.se
112-dagen 2019
Från skjutningar i Malmö till förlossningar i Sollefteå. Hur får vi effektivare insatser för trygghet i hela landet? SOS Alarm bjuder in till 112-dagen som ger dig möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter med aktörer och beslutsfattare som verkar inom larm- och vårdkedjan och närliggande verksamheter. Dagens talare avhandlar aktuella frågor kopplade till krisberedskap,