soroe-dans.dk
Gustav Lindholm – Silke Aghassi Nielsen
Sportsdansere i Sorø DanseForening. Danser i klassen Junior II. Flere sportsdansere – tilbage til oversigten