solocalcio.se
Genoafansens tifoprotest
Genoafansen har gång efter annan bekräftat att man kommer protestera mot den egna klubben säsongen ut. Anledningen är att ledningen, med president Enrico Preziosi i spetsen, inte satsar som man öns…