solenergiklyngen.no
Vil sortere søppel med solenergi
Avfallsselskapet ROAF vil nå drive Europas mest moderne ettersorteringsanlegg med ren energi fra sola – som også smelter snøen av taket.