solenergiklyngen.no
Solvarme møtte arkitektene
Det var en god samling med nettverking og faglige presentasjoner som skapte diskusjoner og engasjement!