solenergiklyngen.no
Ny inkubator for energiteknologi
Kontorfellesskapet Energy.Invented på Fornebu er Solenergiklyngens nye innovasjonsplattform for energiteknologi i et internasjonalt miljø.