solenergiklyngen.no
Norges neste grønne fortrinn
Mange av verdens tettest befolkede byer ligger nær kysten. Flytende solenergianlegg kan generere kortreist strøm til disse områdene.