solenergiklyngen.no
Island: Solkraft i grisgrendte strøk
Rikelig med vannkraft og geotermisk energi sørger for billig energi til islendingene. Men selv her kan solenergi være løsningen.