solenergiklyngen.no
Må sette energibruk på dagsorden
– Kenya er den perfekte hub´en i Øst-Afrika, der man kan teste ut før man går videre til nabolandene, sier Trine K. Berentsen, daglig leder i Solenergiklyngen.