solenergiklyngen.no
Vil bygge testsenter for solenergi
Solenergiklyngen har fått tildelt regionale innovasjonsmidler for å kartlegge muligheten for å sette opp en solpark på Romerike.