solenergiklyngen.no
Solenergiklyngen i «EMC i smarte nett»
Solenergiklyngen vil bidra i et nytt prosjekt som skal sikre problemfri drift av smarte nett, ved å håndtere problemer forårsaket av nye typer utstyr.