solenergiklyngen.no
Solenergiutbyggingen i Norge økte med 59 prosent i 2017
Installering av nye solenergianlegg har hatt en enorm økning de to siste årene.