solenergiklyngen.no
Elkem Solar blir REC Solar Norway
REC har endret navn på sin norske enhet, fra Elkem Solar til REC Solar Norway. Driften av de norske fabrikkene forsetter som før.