solenergiklyngen.no
Sola også en del av et elektrisk Norge
Solenergiklyngen, Solenergiforeningen og Bjørn Thorud i Multiconsult peker på at EnergiNorge i sitt veikart for grønn vekst ser helt bort fra solkraft.