solarnadolina.rs
Energetska efikasnost u zgradarstvu // Solarna Dolina // Vesti
Pravilnik kojim se definiše energetska efikasnost zgrada stupio je na snagu 30. septembra 2012. godine. Iako je u tom trenutku najavljivan kao ...