solarnadolina.rs
Projekat naselja // Solarna Dolina // Vrt urbanog stanovanja
Solarna dolina je naselje zatvorenog tipa osmišljeno sa ciljem da odgovori na potrebe savremenog načina života i projektovanja stambenih kompleksa...