sol.kunnskapsbyen.no
Velferdsteknologien er alltid online
En elektronisk plattform som knytter alle tjenester sammen i sanntid er selve grunnforutsetningen for å lykkes med å innføre velfersteknologi i kommunene.