sol.kunnskapsbyen.no
Presenterte SOL-prosjektet for kommuneledere