sol.kunnskapsbyen.no
Døråpnere for teknologigrep i hjemmesykepleien
Overraskende mange brukere av hjemmetjenesten i Aurskog-Høland og Fet får kun tilkjørt medisiner. De mottar ingen andre tjenester.