sol.kunnskapsbyen.no
Vi trenger digitale sykepleiere
Ny teknologi, nye arbeidsformer og økt brukerinvolvering endrer helse- og omsorgstjenestene – og stiller nye krav til utdanningen.