sol.kunnskapsbyen.no
SOL-avslutning i stinn brakke
Et smekkfullt konferanselokale dannet en flott ramme rundt sluttkonferansen for velferdsteknologiprosjektet SOL – Support Quality of Life.