sol.kunnskapsbyen.no
Ny app ska ge kognitivt stöd
Karlstads kommun tilsammans med Frost experience AB utvecklar ett digitalt verktyg för att hjälpa personer med kognitivt stöd.