sol.kunnskapsbyen.no
Bygger trygghet rundt pasienter med Kols
Kommunen Ullensaker, Eidsvoll, Fet, og Lørenskog, samt Ahus og LHL starter et prosjekt for å forebygge reinnleggelser av Kols-pasienter.