sol.kunnskapsbyen.no
Viser smart trygghet i Gjerdrum
Når trygghetsalarmen utløses, sørger alarmsystemet SmartVakt for å styre alarmen direkte til den ansatte som kjenner brukeren best.