sol.kunnskapsbyen.no
Strategi för förvaltning av välfärdsteknologi
Karlstads kommun har tagit fram en strategi för hur förvaltning av välfärdsteknologiska tjänster och produkter ska se ut.